Életrajz

Gyenis Tibor

(Pécs, 1970.)

Gyenis Tibor munkamódszerét nagyban jellemzik az egyetemen folytatott tanulmányok: Gyenis Tibor eredendően szobrász és festő. Ennek ellenére hamar kezdett el fotóval foglalkozni elsősorban a dokumentáció céljából. Művészeti gyakorlata során a hangsúly átbillent a dokumentált eseményről, megrendezett, gyakran groteszk (olykor már-már horrorisztikus elemekkel) jelenetről, épített tájról és környezetről, ezek képen való rögzítésére. A kép válik híressé, és maga az esemény ennek van alárendelve. Az esemény már kizárólag a dokumentálás céljából jön létre, a kép miatt. Személyéhez és korához egy ?generációnyi? művész kapcsolható, akik a 90-es évek második felén kerültek a képbe. (Pl. Beöthy Balázs, Szabó Dezső, Koronczi Endre, Gerhes Gábor, Gőbölyös Luca, Németh Hajni)

Vidéki kirándulás

Egy túrára készülődve azért pakoljuk össze izgatottan a legszükségesebbeket, hogy magunk mögött hagyjuk mindazt, amit kényelmünk kedvéért gondosan összerakosgattunk. Valójában sokkal több mindent cipelünk a zsákban, mint gondolnánk. A szemlélődés tárgya és maga a szemlélődés funkciója is azzal szembesít, hogy szakadatlanul újjá kell építenünk a tájat, legyen az ipari táj, vagy érintetlen vadon. Más tudással lépegetünk a sziklás meredélyen, és más eszméket használunk egy csendes patak partját figyelve. Ezen a kiállításon agresszíven a kép közepére kerülnek azok a szűrők, amik döntően befolyásolják, miként tekintünk a képre. Az egymáshoz nem illeszkedő szegmensek kollázsszerű alkalmazása első ránézésre a szürrealizmust idézi. A képek közepén szereplő tárgyak azonban a nézői attitűdökből nyerik formájukat, és válnak valóságos, a tájjal együtt fényképezhető objektekké. Olyan tájakat láthatunk, ahol arra vonatkozó javaslatok is megjelennek, hogy milyen érzésekkel és asszociációkkal tehetjük szelídebbé, vagy éppenséggel ellenségesebbé sétánk környezetét. Cserélgethetjük szőrűinket kedvünkre, hiszen valahogy véletlenül ottmaradt a képen a hátizsák, ahogy az érintetlen tájat fényképeztük.

Basic

A kortárs művészek gondolkodásmódjához általában hozzátartozik a személyes, közvetlen tapasztalatra való reflektálás, a hétköznapi megfigyelések, kis témák ikonogáfiájának kimunkálása - ugyanakkor műveik mégis alapvetően tartózkodók, többnyire a személyességet kerülők, stilizáltak. Ez jellemzi Gyenis Tibor és Koronczi Endre eddigi munkáit is, akik közösen vettek részt a Basic projektben.

A magánélet egy-egy mozzanatának bejátszása vagy a műnek privát dokumentumként való aposztrofálása gyakori gesztus - s a közönség hálás is érte, hisz már évszázadok óta gyakorlat azt kutatni az egyes munkák láthatón-megnevezetten túli vonásait, enigmáit.

Gyenis Tibor és Koronczi Endre éppen nem eltitkolni kíván a Basic projektben. Elmondják a művek létrejöttének okait, bemutatják és a művekbe bevonják elkészülésük módját, néven nevezik a felkért résztvevőket, a mű részének tekintik az előkészítő személyes kommunikációt.

A Basic gondolata a kiállítás előtti őszön fogalmazódott meg, egy olyan időszakban, amikor mindkét művész élete súlyos válságba került: megoldatlan személyes problémáik, elsősorban párkapcsolatuk krízise, s emiatt gyerekükkel, barátaikkal újrarendeződő kapcsolathálójuk, a napi élet-vitel drámai átszervezése egyfolytában a napi munka elé tolakodott, idejük-gondolataik-figyelmük nagyobb részét lekötötte. Ekkor vetődött föl: miért ne lehetne éppen azt tematizálni, ami leginkább foglalkoztatja őket? Az ötlet amilyen evidensnek tűnt, épp annyira kockázatos is volt. Közvetlen módon beavatni a személyes sors apró - bár a résztvevőknek megrázó - történéseibe a nézőt: nem válik közhelyessé, unalmassá, mint az emberek magánélete általában a kívülállók szemében? Mitől lesz érintetté a néző? Nem válik-e az igazmondás hamissággá a közvetítő médium által (mint a tévében is, annyiszor)?

E kételyekre nem elegendő valami ilyesfajta válasz: de majd mi mélységesen, végletesen őszinték leszünk! Egyrészt, mert a művészek végülis hosszas munkával egy narratívát munkálnak ki, s a történetmondásnak, a képalkotásnak akárhogyis megvannak a maga szabályai, paneljei. Másrészt pedig azért lett maga az őszinteség témává már a műkészítés első heteiről, mert a készítés folyamata alatt a történetmondók is változtak, tovább-gördült az életük, s ezáltal változott a történet is bennük. Sőt, maga a képkészítés is belejátszik mindebbe: elkerülhetetlenül kimondásokra késztette az érintetteket egymáshoz való kapcsolatukban. A művészek arra törekedtek, hogy narratív keretbe átemeljék személyes érzésviláguk gyakran ködös, megfogalmazhatatlannak tűnő, a kimondások szorongásával terhelt gomolygását. A narratív keret eseménytöredékekből, mondatokból, néha egészen közhelyes mozzanatokból áll, amely egyértelmű, ám sokrétegű képpé fogalmazás felé törekszik. E fokozatosan fölrajzolódó tablón személyek jelentek meg (a művészeknek meg kell neveznie azokat a személyeket, akikről azt gondolja, valóban meghatározó szerepűek - e döntés minden érzékenységével és kockázatával), a személyek kapcsolatba kerülnek egymással, míg össze nem áll a háttér (helyszínkeresés), s a jelenetben helyükre nem kerülnek a szereplők (jelmezek, kellékek, gesztustanulmányok). Mindez a fotózás előtti pillanatban az utolsó mozzanatáig kidolgozottan él a művész képzeletében, ám maga a képkészítés váratlan fordulatok tömegét rejti: a tervezhető, mégis bizonytalan elemek (világítás, fotós nyersanyag, díszletelemek elmozdulása stb.) mindegyike önálló életet él, de a legsúlyosabban tervezhetetlen "változók" maguk a szereplők, akik nem csak a művész által rájuk ruházott szerepet játsszák, hanem szembesítik saját történet-változatukat a szituációval.

A munka három szálon folyt. Egyrészt végig kellett gondolni, hogy ez a megközelítés hogyan talál helyet magának a kortárs művészeti diskurzusban. Másrészt a résztvevők felkérésével, szerepvállalásukkal szinte óráról órára dinamikusan változott a műről való gondolkodás. Harmadrészt azonban mindeközben meg kellett találni az alkalmas helyszínt, megszervezni a stábot, megoldani az összes járulékos technikai gondot. Eközben pedig ebből a számtalan változóból érvényes és az eredeti felvetést kibontó, az összes jelenségréteget hordozó képet szervezni, méghozzá úgy, hogy mindezen megfontolásokból és történésekből majd a néző is átélhető módon részesüljön.

Az eredmény pedig sajátos műfajú kép lett: pszichotabló. A pszichotabló bár egyetlen beállítást, egyetlen pillanatot rögzít, több időrétegre is rátekint. Az a "kép", amelyet látvánnyá fogalmaz, egyfelől a "felismerés" utólagosságából, rátekintő módjából szemlél (amikoris rádöbbenünk: ez volt életünk egyik fordulópontja), másfelől a jelenből rekonstruál egy pszichológiailag létező ("úgy éreztem, magam, mint akit."), ám eseményszinten persze meg nem történt "eseményt". A rekonstrukció pedig számos korábbi időréteget "terít" egymásra, apróbb történések, drámai pillanatok és csak utólag jelentéssel telítődő gesztusok gyűlnek egybe a "döntő pillanat" személyes víziójában. A pillantás arra a múltbeli képre vetül, amelyben megfogalmazhatóvá válik a jelen meggondolásainak motivációja, oka, indítéka. A kép, bár első látásra jól értelmezhető jelenetté állt össze, ugyanakkor a képiség hagyományainak többolvasatúságán alapszik, jelenkori helyszínen is archetipikus elrendezettségű, a pszichológiai folyamatokra referál, képi hagyományokat idéz. (a project leírása: http://www.koronczi.hu/basic/projekt.html)

1970-ben született Pécsett
1984-88 Művészeti Szakközépiskola, Pécs, ötvös szak
1988-92 Janus Pannonius Tudományegyetem Művészettudományi Intézet, mestere Bencsik István.
1992-95 JPTE Képzőművészeti Mesteriskola, mester: Konkoly Gyula
1995 Haus am See ösztöndíja Hannoverben
1997-99 Tanulmányút Berlinben
2005-07 A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának szakmai vezetője
TAGSÁGOK
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
Közelítés Művészeti Egyesület
EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK
1992 Művészetek Háza, Pécs
1994 Képzőművészeti Főiskola, Budapest (Enyingi Tamással)
1995 Pupik, Haus am See, Hannover
  Space, Nemzetközi Angol Központ, Pécs (Enyingi Tamással és Kuti Lászlóval)
1998 Nyári modellek, Stúdió Galéria Budapest
1999 Szabadidő, Pécsi Kisgaléria
  Mágnes, Közelítés Galéria, Pécs
  Szép gén, Vintage Galéria, Budapest
  Nagyapám forrással, 1 x 1 óriástábla, Lövölde tér
2001 Kétes dolgok?, St. Art Galéria, Budapest (Konkoly Gyulával)
  A kertészek tovább élnek, Paksi Képtár, Paks
  Ellenrend, Művészetek Háza, Szombathely
2003 Külön Köszönet, Művészetek Háza, Pécs
2004 Vidéki Kirándulás, Ogle Galéria, Portland, USA
  Ahogy elhagyod a várost, bajba kerülsz, Millenáris, Budapest
  Basic, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest. (Koronczi Endrével)
  Budapest Messages, RONMANDOS Gallery, Rotterdam (Kupcsik Adriánnal)
  Rendszergazda, Vintage Galéria
2006 Smohay János díj, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
  Újat az embertípusnak! Prágai Magyar Intézet, Prága ( Fabricius Annával)
2007 Ismeretlen tájakon, Dorottya Galéria, Budapest, (Illés Barnával
2008 Külön Ünnep, Óbudai Társaskör, Budapest
CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK
1991 Mesteriskola aspiránsainak kiállítása, Művészetek Háza, Pécs
1992 A Mesteriskola évzáró kiállítása, Parti Galéria, Pécs
1993 Kilenc festő, Városháza, Pécs
1994 Haus Ungarn, Berlin
  Art Expo, Budapest
  Pécsi Galéria
1995 Európa: Kreáció-Rekreáció, Műcsarnok, Budapest
  Mai magyar szobrászat, Műcsarnok, Budapest
  Pécsi Szépítők, Újpest Galéria, Budapest
1996 Új Stúdiósok kiállítása, Duna Galéria, Budapest
  Leopold Bloom párnája, Szombathelyi Képtár
  Ezredvég, Pécsi Galéria
  A Művészetiből indultak, Pécsi Galéria
  Rejtőzködő, Ernst Múzeum, Budapest
  K mint Khiméra, Szombathelyi Képtár
1998 Mesterek és tanítványok, Galeria Pryzmat, Krakkó
  Városnézés, Szombathelyi Képtár
  Remix, Pécsi Galéria
  MES, Palme-ház, Budapest
  Rendhagyó emlékezet, Szombathelyi Képtár
  Rendhagyó emlékezet, Karmelitenkloster, Frankfurt
  Alapzaj 4 fesztivál, JPTE MK, Pécs
2000 Pécs 2000, Pécsi Galéria
  Derkovits-ösztöndíjasok kiállítása, Pozsony
  Az emlékezésről..., Vigadó Galéria, Budapest
  Pécs és testvérvárosainak művészei, Pécsi Galéria; Kolozsvár; Eszék
  Pécsi művészek, Párizs, Magyar Intézet
  @?? óriásplakát-kiállítás, Budapest, Felvonulási tér
  Média Modell, Műcsarnok, Budapest
  La partie cachée de l?Iceberg, Ateliers d?Artistes ? Office de la Culture de Marseille
2001 Derkovits-ösztöndíjasok beszámoló kiállítása, Ernst Múzeum, Budapest
  Rövid történetek, Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest
  A kert, Szombathelyi Képtár
  A szobrászaton innen és túl, Műcsarnok, Budapest
  Fotóművészet, Műcsarnok, Budapest
  Dokumentum 5, Magyar Fotográfusok Háza, Budapest
  Szerviz, Műcsarnok, Budapest
  Digitális testek, Kortárs Művészeti Múzeum ? Ludwig Múzeum Budapest-Ljubljana
  Csúcs, Közelítés Galéria, Budapest
  Természethamisítás, Szombathelyi Képtár, Szombathely
  Meglepetés, Kortárs Művészeti Múzeum ? Ludwig Múzeum Budapest, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
2002 Body Made, Galerie Attitudes, Genf
  A Pécsi Galéria jubileumi kiállítása. Pécsi Galéria, Pécs
  Felesleges gesztus, Haus Ungarn, Berlin
  attitudes c/o Budapest, Stúdió Galéria, Budapest
  Display, Loop House Gallery, San Cesario di Lecce
2003. Rugalmatlan ütközés, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
  Testünk belső titkai, Kortárs Művészeti Múzeum ? Ludwig Múzeum Budapest
  Sopianae Center, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
  Cruising Danubio, Sala de la Consejería de las Artes, Madrid
2004 Igor és Ivan Buharov Dejan Kaludjerovic Dagmar Höss Tibor Gyenis Claudia Leunig, Pool, Bécs
  Turning the page, Kogart Ház, Budapest
  gulaschsuppe.hu, Dachgalerie, München
  Instant Europe, Villa Manin, Udine, Olaszország
  Travelling without moving, W 139, Amsterdam
2006 Moleskine, Stúdió Galéria, Budapest
  Megsejtett múltak, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay terem, Budapest
  Pszeudo Dokumentumok, Vízivárosi Galéria, Budapest
  Képtelen jelen, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
2007 Ende der Faulheit, Stadtschloss, Wolfsburg, Ponton Galéria, Budapest
  Ohne HOrt, Collegium Hungaricum, Berlin
  Schadow of a dream, Den Haag, Hollandia
2008 transfer : ungarn, Schafhof-europaisches künstlerhaus oberbayern, Freising
  Zeitgenössische Fotokunst aus Ungarn, Neuer Berliner Kunstverein, Berlin
PERFORMANSZOK
2000 Átjáró Fesztivál, Pécs
2001 Art Cup, Trafó, Budapest
2002 Meglepetés, Kortárs M?vészeti Múzeum ? Ludwig Múzeum Budapest
  Bigyoton Park, TV-torony, Pécs
  Display, San Cesario di Lecce, Olaszország
2003 Gravitáció, Moszkva Tér, Kortárs M?vészeti Múzeum ? Ludwig Múzeum Budapest
  A játékos, Küzdelem hat ellenféllel. Trafó, Budapest
2004 Re-akció, Pécsi M?hely... 1968-1980... Hattyúház kiállítóterem, Pécs
  Tyborman, Uitmarkt, Amsterdam
  The Randomroutines ? Tyborman, DOLORES / Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam
DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK
1995 Haus am See ösztöndíja Hannoverben
1999 Fővárosi Önkormányzat Művészeti Kuratóriumának salzburgi ösztöndíja
  Martyn Ferenc-ösztöndíj
2000 Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület éves szakmai díj
2000-2003 Derkovits-ösztöndij
2002 Pécsi József-ösztöndíj
  A Pécsi Galéria jubileumi díja
2003 Az év fotográfusa, Photo Americas, Portland, USA.
2004 Smohay János-díj
2007 Fővárosi Önkormányzat M?vészeti Kuratóriumának ösztöndíja Freising, Schafhof
IRODALOM
Kovács Orsolya, Kilenc pécsi kezdő, katalógus, JPTE Képzőm?vészeti Mesteriskola Pécs, 1994
András Edit, Európa: Kreáció-Rekreáció, katalógus, M?csarnok Budapest, 1995
Löbel Olga Hermina, Gyenis Tibor képei elé, katalógus bevezető, Nemzetközi Angol Központ, Pécs, 1997
Peták Péter, Hárman háromfelé, Új M?vészet, 1997 /december
Bán András, Arc + kép, Magyar Lettre Internationale, 1999 nyár
András Edit, ?A test reprezentációja a kortárs magyar képzőm?vészetben?, in: Erotika és szexualitás a magyar képzőm?vészetben, Független Képzőm?vészeti M?helyek Ligája, Budapest, 1999
Kortárs magyar m?vészeti lexikon A?G kötet, Enciklopédia Kiadó, Budapest 1999 763. o.
Házas Nikoletta, Zaj-e az alapzaj Pécsett?, Balkon, 1999 / 11-12
Házas Nikoletta, Rágyújtok egy füstölgő szivarra, Gyenis Tibor munkái, 2001
Timár Katalin, Egy másik valóság, Gyenis Tibor munkái, 2001
Tolvaly Ernő, Kicsinyítés felülnézetből, Echo 2000 / 1
Tolvaly Ernő, A hús fénye, Balkon, 2000 / 7-8
Bán András, Genetika, M?értő, 2001 / január
Mélyi József, Kő a gyomorban, exindex
Merhán Orsolya, Fotó, kép, manipuláció, M?értő, 2002 / szeptember
Nagy Gergely, Hazai vezetés, M?értő, 2002 / november
Mátyus Krisztina, Közelítés egy hétvégéhez, Echo, 2002 / 6
Kemenesi Zsuzsa, First thing first, Balkon, 2003 / 6
Turai Hedvig, A helyi idő, Balkon, 2003 / 8
Bán András, Fotós figyelemgazdaság Amerikában, M?értő, 2003/6
Aknai Tamás, Termék és teremtmény, Echo, 2003/5-6
Sense of Humor, Exit 13
L. Molnár Mária, print, projekt, plakát, tapéta, Praesens, 2004
Hajdú István, Móka, Magyar Narancs, 2004 / 36
Aknai Katalin, A kentaur lova, M?értő, 2004 / október
Aknai Katalin, Gyenis Tibor válogatott munkái, 1999-2004, Echo 2004 / 4
Bán András, Átrendezés, törlés és kipótlás, Új M?vészet, 2004 / november
Beck András-Eperjesi Ágnes, 2 levél 2 x 2 m?ről, Balkon 2004 / 9
Várkonyi György, Képtelen természetrajz, Mozgó Világ, 2004 / 12
Hock Bea, Intellektuális Erotika, Praesens, 2004 / 3
Sturcz János, A heroikus ego lebontása, Új Művészet könyvek, 2005
Tatai Erzsébet ,in Posztkonceptualizmus Magyarországon
Kemenesi Zsuzsa, Egy négyzetméter, Balkon, 2007 / 3
Böröczfy Virág, hogyan készítsünk tökéletes fényképet, Balkon 2008 / 1
Csizmadia Alexa, Hiszem, ha látom, Új Művészet, 2008 / február
Bordács Andrea, 1 m2, Új Művészet, 2007/12
Aknai Tamás, Miközben ez, aközben az, Echo, 2007/5-6
PUBLIKÁCIÓK
Az emésztésről, Déli Felhő, 1997/2
Beszélgetés Gellér B. Istvánnal, Szépliteratúrai Ajándék, 1997/2
Tüke, tükébb, még tükébb, Echo, 1998/5
Szenzáció, Déli Felhő, 1999/1
A reklámom én vagyok. Nagy Kriszta kiállítása, Echo 2000/2
Az erő gépesítése. Lakner Antal kiállítása, Echo 2000/3
Rendeljünk szobrot!, Echo 2001/1
A penész akadémiája, Dieter Roth és a Dieter Roth Akadémia,Új M?vészet 2001/11.Új Művészet 2007/5
Kőleves, Új Művészet, 2007 / július
MŰVEK KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN:
Képzőművészeti Mesteriskola Gyűjteménye, Pécs
Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
Janus Pannonius Múzeum, Pécs
Paksi Képtár, Paks
Ludwig Múzeum, Budapest
Miskolci Galéria
Móra Ferenc Múzeum, Szeged

 

galéria