Életrajz

Bullás József

(Zalaegerszeg, 1958.12. 24.)

Festő, 1980-1984 között a Magyar Képzőművészeti Főiskola növendéke, mesterei Dienes Gábor és Kokas Ignác.
Az 1980-as évek elején kibontakozó magyarországi újfestészet képviselője. Korai művei absztrakt és figurális alkotások, az 1980-as évek második felétől színes ornamensekből álló kompozíciókat fest. A világ figurális leképezésén keresztül jutott el az absztrakt formaalkotásig. Az újszenzibilitás égisze alatt kipróbálta a korszak szinte minden kurrens stílusát. Vásznain megjelent az olasz transzavantgárd, a német Heftige Malerei, az amerikai new wave és a hajdani budapesti Európai Iskola forma- és gesztuskészlete.
Bullás korai munkái leginkább gazdagon díszített keleti szőnyegekre emlékeztetnek. Később, megtartva az elemek repetíciójának koncepcióját, állandóan ismétlődő kockák és hullámvonalak váltak képeinek központi elemeivé.
A kilencvenes évek végén egy korábban néhány vásznon már megjelenő motívumot, struktúrateremtő, szerkezetbe lépő dinamikus mozgását rögzítette sorozatként is felfogható képekbe. Ezeket a cső-fonatokat egy-két évvel később, már az ezredforduló tájékán bonyolult, hol végtelen ornamentikára emlékeztető, máskor majdnem-geometrikus rácsszerkezeteket megidéző, szövet-, szövedékszerű struktúrák váltották fel.
2002-2003 körül mindezt felváltotta egy egyszerűbb, ugyanakkor nyitottabb alkotási mód. Festményei már-már szemkápráztatóan pontosan szerkesztettek, ám a furcsa illúziót néhány képén megtöri és a felületeken jószerivel három virtuális síkot ragad meg: az egyik a festőhenger gördülése eredményeként megnyilatkozó térképzet, a másik a sűrű festék felhordásakor kialakuló faktúrából, míg a harmadik a kézzel kanyarított gesztusrajz. Ezzel bontja meg a makrófotókra emlékeztető illuzionisztikus képi rendszert. Ezek a homorú-domború látszati, optikai kettősségére alapozódó vásznakon a rajzolatok karakteresen dinamikus, egyszersmind dekoratív mozdulatsorok koreográfiájaként elsősorban magára a mozgásra utaltak, bizonyos zenei formákat is felidézve. Harsány színei későbbiekben visszafogottabbak lettek. Az általa kultivált asszociatív minták: hullám, rács, kapu, kör azonban önmagukban is elegendő kompozíciós, képalkotó formák. Ezek segítségével felépített és a különböző nézőpontok, valamint a fraktálok meghatározta látásmódnak köszönhetően Bullás absztrakt tájain egy konkrétan meghatározhatatlan teret kíván kialakítani, ami egyszerre lehet tájkép, kozmikus vagy mikroszkopikus kép.

DÍJAK:
1986 Soros Alapítvány ösztöndíja
1987-1989 Derkovits-ösztöndíj
  Herman Lipót Alapítvány ösztöndíja
  Stúdió-díj
  Derkovits festészeti nívódíj;
1992 Ars Electronica díja, Linz
EGYÉNI KIÁLLÍTÁSOK
1985 Debreceni Orvostudományi Egyetem Galéria
1987 Galerie Knoll, Bécs
1988 Óbudai Pincegaléria, Budapest
1989 Bercsényi 28-30 Galéria, Budapest
1990 Stúdió Galéria, Budapest
1991 Gulácsy Galéria, Ottawa
1994 Vigadó Galéria, Budapest
  Francia Intézet, Budapest
1998 Fészek Galéria, Budapest
VÁLOGATOTT CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK
1983 Miskolci Galéria, Miskolc
1984 Frissen festve, Ernst Múzeum, Budapest
  Kép '84
  Fészek Galéria, Budapest
  Plánum '84
  Almássy téri Szabadidőközpont
  Stúdió-kiállítás, Ernst Múzeum, Budapest
1985 Új szenzibilitás III.
  Budapest Galéria
  Rajz, Fészek Galéria
  XVIII. Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé, S?o Paulo
  Magyar festők három nemzedéke, Neue Galerie, Graz
1986 Eklektika '85 Magyar Nemzeti Galéria
  Plein air, Magyar Képzőművészeti Főiskola
  Magyarok a XVIII. S?o Paulói Biennálén, Bartók 32 Galéria, Budapest
  Magyar festők három nemzedéke, Műcsarnok
  Európai, Magyar Képzőművészeti Főiskola
  Paraván, Magyar Képzőművészeti Főiskola
1987 Mítoszok Magyarországról, Landeskulturzentrum, Linz
  Új szenzibilitás IV. Pécsi Galéria
1988 Új magyar festészet, Brno, Karlovy Vary, Prága
  Új szenzibilitás, Szófia
1989 A 80-as évek magyar művészete, Künstlerhaus, Passau
  Passau I-II., Óbudai Társaskör Galéria
  De Gelle Rijder, Arnhem
  Szimmetria és aszimmetria, MNG
1991 Budapesti Art Expo 1991
1997 Olaj/Vászon, Műcsarnok
MŰVEK KÖZGYŰJTEMÉNYEKBEN:
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Janus Pannonius Múzeum Modern Képtár, Pécs
Neue Galerie, Graz
Szombathelyi Képtár, Szombathely

galéria